Директорот на Комората Г-дин Бешлиев одржа работен состанок со претставници на компанијата КАРПОШ. Согласно програмата на Комората за континуирано зголемување на членството, заинтересираноста на оваа компанија е во можноста за соработка со руски партнери кои се производители на опрема за типот на продукти кои фабриката ги произведува.