Се одржа состанок во просториите на Министерството за Економија по повод резултатите од заедничката иницијатива за предлози до Владата во однос на соработката со Руската Федерација.