На ден 25.03.2010 год. Беше одржана средба во министерството за финансии помеѓу секретарите на Меѓувладината комисија од двете земји. Целта на средбата е подготовка на материјалите за средбите на комисијата која ќе се одржи во текот на оваа година. Исто така, во предвид се земени и предлозите доставени на анкетните листови од членките на Македонска Руска Стопанска Комора.