На ден 10.03.2011 год. Во Свети Николе беше одржана средба со г-дин Јордан Ѓорчев – декан на Меѓународниот Славјански универзитет. Целта на посетата беше подготовка на заеднички настап на конференцијата за научно – економска соработка која се одржува идниот месец во Свети Николе. На истата ќе гостуваат гости од Руска Федерација.