На ден 26.01.2010 год Се одржа работна средба со претставниците на Текстилната асоцијација со цел пронаоѓање на партнери во Русија. На средбата беa присутни Г-дин Мајкл Фиман и г-ѓа Наташа Сивевска – директор на асоцијацијата.