На ден 25.02.2010 год. Беше одржана средба со претставникот на стопанската комора на Руската Федерација г-дин Ростовски Григориј со цел координација на активностите по повод меѓувладината седница. Имено, Г-дин Ростовски побара од македонска руска стопанска комора предлог измени на листата на производи кои се застапени во размената со цел нивно имплементирање во новиот договор помеѓу двете земји.