Се одржа средба со г-дин Зоран Николовски од Мин. За Економија сектор туризам. Средбата е по повод најавеното доаѓање на тур-оператори од Ростовската област во Република Македонија. Оваа посета е дел од договорот на Македонска Руска Стопанска Комора со Ростовската Стопанска Комора. Министерството преку Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе биде вклучено во реализација на оваа посета.