Се одржа средба помеѓу директорот на Комората г-дин Бешлиев економскиот советник во Амбасадата на РФ во РМ г-дин Лесин со г-дин Зоран Стрезоски и г-дин Владо Србиновски од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија. Средбата е по повод најавеното доаѓање на тур-оператори од Ростовската област во Република Македонија. Оваа посета е дел од договорот на Македонска Руска Стопанска Комора со Ростовската Стопанска Комора. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе биде вклучена во реализација на оваа посета со обезбедување на туристичка промограма и сместување на гостите од Русија во хотели во Охрид, Битола, Гевгелија.