Ве периодот од 29.09-30.09.2014 година во Калининград се одржа Осмата Меѓувладина комисија за научно техничка и трговско економска соработка помеѓу Република Македонија и Руската Федерација.
На седницата беа разгледани повеќе аспекти за досегашниот развој на меѓусебната саработката. Во согласнот со тоа оценката на двете страни е дека се забележува значаен развој но и дека има уште поголем простор за напредок.

На седницата на работните групи во делот на Трговско економската соработка свое учество имаше и Македонска Руска Стопанска Комора претставувана од директорот Дејан Бешлиев.

Согласно динамиката следната седница се очекува да биде идната година во Република Македонија.