На ден 12.03.2010 год. Беше одржана втора средба со претставникот на руската стопанската комора г-дин Григориј Ростовски со цел координација на активностите по повод меѓувладината седница. Со Г-дин Ростовски изработивме Анкетен лист кој ќе биде испратен до секоја компанија членка со цел предлог измени на листата на производи кои се застапени во размената со цел нивно имплементирање во новиот договор помеѓу двете земји.