Федералната служба за супервизија на правата на потрошувачите и човековите права соопштува дека во согласност со инструкциите на претседателот на Федералната служба за супервизија на правата на потрошувачите за заштита и благосостојба на човекот, Г.Г. Онишенко, од 2 јуни 2011 со посебна наредба се запира увозот на територијата на Руската Федерација и промет на територијата на Русија свеж зеленчук произведен во Европската унија.
Европската унија од 27 земји: Австрија, Белгија, Бугарија, Велика Британија, Унгарија, Германија, Грција, Данска, Ирска, Шпанија, Италија, Кипар, Латвија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Полска, Португалија, Романија, Словачка, Словенија, Финска, Франција, Чешка, Шведска и Естонија.