На ден 17.12.2009 год согласно соопштението од Заводот за статистика за Обемот на стоковната размена на Република Македонија во периодот јануари-октомври 2009 година е за 34.0% помал од обемот на размената во истиот период од 2008 годин.