АКТИВНОСТИ

МАКЕДОНСКИОТ ИЗВОЗ НА РУСКИОТ ПАЗАР ЗА ОСУМ МЕСЕЦИ ПОВИСОК ЗА ЧЕТВРТИНА!

Вкупната стоковна размена на Република Северна Македонија со странство  веќе подолго време опаѓа, но продолжува да расте со Руската Федерација. До крајот на август македонските компании пласирале за блузу четврина повеќе стока на рускиот пазар (24,6 отсто) во споредба со истиот период  лани. Македонскиот извоз во овој период ја достигнал вредноста од 37,7 милиони САД долари (лани за осум месеци 30,2 отсто). Со помало темпо растел увозот и тој...

Македонски дом

Покровители

Премиум покровители

Партнери

Архива

Поважни линкови