АКТИВНОСТИ

ПОЗИТИВАТА НА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА ЗА ДЕВЕТ МЕСЕЦИ ПОРАСНАЛА ЗА 36,6...

Во периодот од 01.01-30.09.2022 година Комерцијална Банка, членка на Македонско-руската стопанска комора,  од своето работење оствари позитивен финансиски резултат во износ од 1.850,8 милион денари наспроти остварениот позитивен финансиски резултат во истиот период минатата година во износ од 1.355,1 милион денари што претставува зголемување за 36,6%. Планираната бруто-добивка за трите квартали од годинава е остварена со 105%. Остварената добивка пред исправка на вредност, која претставува показател за оперативната способност на Банката да ги покрива расходите од работењето, е за...

Македонски дом

Покровители

Премиум покровители

Партнери

Архива

Поважни линкови