АКТИВНОСТИ

ВО ПРЕРАБОТУВАЧКАТА ИНДУСТРИЈА ОПТИМИЗАМ ЗА ПРОИЗВОДСТОТО ВО СЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ

Според оценката на менаџерите, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во октомври 2020 година е зголемен за 0.8 процентни поени во однос на септември 2020 година и изнесува 13.8, а во однос на октомври 2019 година е намален за 8.0 процентни поени. Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во октомври 2020, во однос на септември 2020 година, е пoповолна, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се...

Македонски дом

Покровители

Премиум покровители

Партнери

Архива

Поважни линкови