АКТИВНОСТИ

РАСТАТ ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ ВО ПРЕРАБОТУВАЧКАТА ИНДУСТРИЈА

Според оценката на менаџерите на компаниите, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јуни 2019 година е зголемен за 0.3 процентни поени во однос на мај 2019 година и изнесува 21.3, а во однос на јуни 2018 година е зголемен за 1.5 процентни поени. Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во јуни 2019, во однос на мај 2019 година, е поповолна, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци...

Македонски дом

Покровители

Премиум покровители

Партнери

Архива

Поважни линкови