АКТИВНОСТИ

МЗШВ: ПЛАЌАЊЕТО НА ГОДИШНАТА ЗАКУПНИНА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ПРОЛОНГИРАНО ДО 18...

Рокот за плаќање на годишната закупнина за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за 2019 година е продолжен до 18.12.2020 година. Овој рок произлегува од донесената Уредба со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за земјоделското земјиште за време на вонредна состојба,  од страна на Владата на Република Северна Македонија. Според оваа Уредба, рокот за плаќање на годишната закупнина за закуп на земјоделско земјиште во...

Македонски дом

Покровители

Премиум покровители

Партнери

Архива

Поважни линкови