АКТИВНОСТИ

ПРОЕКТ НА АМБАСАДАТА НА ШВАЈЦАРИЈА И „АЛКАЛОИД“: ЗАПОЧНА ОБУКА ЗА ЛАБАРАТОРИСКИ...

 Амбасадата на Швајцарија, преку Проектот „Образование за вработување“, во партнерство со „Алкалоид“ АД – Скопје, со Средното медицинско училиште „Д-р Панче Караѓозов“ и со Фармацевтскиот факултет при УКИМ, започна со реализација на обука за лабораториски техничари. Обуката ќе се одвива во согласност со стандардната пропишана програма за обука, но теоретскиот дел од 45 часа  ќе биде во целост реализиран виртуелно, на дигиталните платформи за учење, а практичниот дел од 30 часа ќе се одвива...

Македонски дом

Покровители

Премиум покровители

Партнери

Архива

Поважни линкови