АКТИВНОСТИ

ВВ „ТИКВЕШ“ ВО НОВО ПАРТНЕРСТВО ЗА РАЗВОЈ НА КАДРИ ЗА ДОМАШНИТЕ...

Винарската визба „Тиквеш“, со своите ресурси и експертиза, активно ќе учествува во партнерството со кое приватниот сектор ќе се ангажира за развој на кадар во државата, во рамки на активноста која е кофинансирана од М6 Едукативен центар и Владата на Швајцарија, преку проектот „Образование за вработување“ спроведуван од „Хелветас“. Целта на Проектот е преку специјализирани обуки кои ќе бидат дизајнирани согласно претходно идентификуваните потреби, да им се овозможи на домашните...

Македонски дом

Покровители

Премиум покровители

Партнери

Архива

Поважни линкови