Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,  Љупчо Николовски, во рамки на официјалната посета на Москва, на 6.2.2018 година имаше работен состанок со претседателот на рускиот дел од Меѓувладината македонско-руска комисија за трговско-економска и научно-техничка соработка, Максим Травников, на кој што беше разговарано за широк спектар на прашања, кои се од заеднички интерес за Република Македонија и за Руската Федерација.
На средбата присуствуваа амбасадорот на Република Македонија во Русија Гоце Карајанов, директорот на Државниот инспекторат за земјоделство, Јане Станкоски,  Лидија Чадиковска, секретар на меѓувладината комисија и извршниот директор на Македонско-руската Стопанска комора, м-р Дејан Бешлиев.
Позитивно беше оценет растечкиот тренд на трговската размена помеѓу двете земји, особено извозот на македонски земјоделско-прехрамбени производи на рускиот пазар, со оглед на фактот дека истиот има најголемо учество во вкупната вредност на извозот во Русија, а интересеот за македонските земјоделско-прехрамбени производи во Руската Федерација континуирано расте.
Дел од темите за кои што се разговараше на состанокот  беа за потенцијалните проекти за кои постои заеднички интерес во областа на енергетиката, туризмот, образованието,спортот и науката.
Министерот Љупчо Николовски потенцираше дека Владата на Република Македонија, ќе ја продолжи поддршката на македонските фирми за настап на рускиот пазар, како и за инвестиции од Руската Федерација во Македонија.
Министерот Николовски минатата година беше назначен за ко-претседател на Меѓувладината македонско-руска комисија за трговско-економска и научно-техничка соработка меѓу Република Македонија и Руската Федерација. Со неговото назначување за ко-претседател, се создаваат услови за интензивирање на соработката во рамките на Меѓувладината комисија. На состанокот беше договорено, во следниот период, да се преземат конкретни чекори од двете страни за возобновување на соработката, како во рамки на Меѓувладината македонско- руска комисија за трговско-економска и научно-техничка соработка, така и во рамки на нејзините работни групи, со цел да се создадат услови за одржување на 9-тото заседавање на седницата на Меѓувладината комисија.
Во рамки на официјалната посета на Москва, министерот Николовски на 6.2.2018 година го посети „Македонскиот дом“, во склоп на најголемиот агрокластер во Источна Европа, „Фуд сити“. Во агрокластерот работи постојаниот изложбен штанд  „Македонски дом“ место каде што досега се претставени 18 компании, од 5 гранки, односно од  конзервната, млечната и винската индустрија, како и останати пијалоци и кондиторски производи. „Македонскиот дом“  беше отворен во март минатата година ,врз основа на договорот на Македонско – руската стопанска комора и Трговската комора на Москва.
Функционирањето на „Македонски дом“ е  важно за промоција на македонските земјоделско-прехрамбени производи,  бидејќи компаниите кои се претставуваат, имаат  можност да работат со руски фирми од регионите,  но и од други земји кои имаат свои претставништва во Руската Федерација.(МЗШВ)