Услуги

Услуги

Македонска-Руска Стопанска Комора во рамки на своето работење на своите членки им овозможува користење на повеќе услуги кои можат да придонесат до подобрување на соработката со партнерите од Република МАкедонија и Руската Федерација.

Напоменуваме дека Во цените на услугите не е пресметан* 18% ДДВ