На ден 23.03.2010 год Во Скопје пристигнаа тур оператори од Ростовската област кој имаа директни бизнис средби со македонските туристички агенции истиот ден, а исто така, беа во посета на хотели и имаа средба со хотелиерите во Охрид на ден 25.03.2010 год. Тур операторите согласно програмата која беше реализирана од 23- 29.03. 2010 год ги посетија сите знаменитости на републиката со цел подобро претставување на истите пред потенцијалните руски туристи
.