Во Амбасадата на Руската Федерација беше одржан состанок со трговскиот претставник г-дин Лесин во врска со пристигнувањето на првиот чартер со Руски туристи на ден 28.06.2010 во Охрид. Комората и Амбасадата во соработка со АППТРМ ќе бидат во одборот за дочек, како резултат на заедничките напори за привлекување на руски туристи во Р.Македонија.