На ден 17.11.2009 год. Се одржа средба со претставниците на македонските компании кои ќе учествуваат на саемот за вино во Русија во врска одредување на рекламниот простор, на самиот штанд. Беше постигнат договор компаниите да постават заедничка реклама бидејки самиот штанд ќе биде претставен како Македонски вински штанд.