На ден 18.11.2009 год. Во соработка со МНР сектор за економска дипломатија Македонска Руска Стопанска Комора се јавува и како коорганизатор на промоција на Македонски вина во Русија пред 64 претставници на региони и компании во Руската Федерација. Промоцијата ќе се одржи на 27.11.2009 год во Меѓународниот славјански центар во Москва.